Thủ công mỹ nghệ

Kiềng vàng ta giá bao nhiêu 1 chỉ?